Full Clip Đá Gà Thomo Bồ CPC2 Ngày 23/06/2024

Full Clip Đá Gà Thomo Bồ CPC2 Ngày 23/06/2024

Anh Trí (gà đỏ) và anh Lành (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2660g

Anh Bình Sài Gòn (gà đỏ) và anh Tí (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Trận Đấu Hủy

Anh Thanh và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 160g

Anh Thanh gà đỏ nặng 2900g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 2740g

Anh Tuấn và anh Lượm – đỏ đá ăn 7 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch

Anh Tuấn gà đỏ nặng 4000g

Anh Lượm gà xanh nặng 3500g

Trận Đấu Hủy
Trận Đấu Hủy

Anh Phương (gà đỏ) và anh Lượm (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Thanh Bến Tre và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 140g

Anh Thanh BT gà đỏ nặng 3000g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 2860g

Anh Hùng BC (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Anh Vũ (gà đỏ) và anh An (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Anh Thanh Bến Tre và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 8 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 140g

Anh Thanh BT gà đỏ nặng 2900g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 2760g

Trạng gà: chênh lệch 250g

Gà đỏ nặng 3650g

Gà xanh nặng 3400g

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Anh Dự Cù Lao (gà đỏ) và anh Cọp (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Anh Danh (gà đỏ) và anh Phương (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2800g

Anh Mãi Bình Dương và anh Tút – đỏ đá 7.5 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 200g

Anh Mãi BD gà đỏ nặng 2700g

Anh Tút gà xanh nặng 2500g

Trận Đấu Hủy

Anh Quốc Hóc Môn và anh Danh – đỏ đá 8 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 230g

Anh Quốc HM gà đỏ nặng 3400g

Anh Danh gà xanh 3170g

Anh Châu (gà đỏ) và anh Liêm (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Trận Đấu Hủy

Anh Dư Cù Lao (gà đỏ) và anh Lượm (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Anh Hải Đồng Nai (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3150g

Anh Mỹ Liều và anh Lành – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Mỹ Liều gà đỏ nặng 3350g

Anh Lành gà xanh nặng 3250g

Anh Tân (gà đỏ) và anh Cọp (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Mỹ Liều (gà đỏ) và anh Phước Đồng Tháp (gà xanh) – đá đồng xổ 500 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Mỹ Liều và anh Bảo Sting – đỏ đá ăn 8 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 300g

Anh Mỹ Liều gà đỏ nặng 3800g

Anh Bảo Sting gà xanh nặng 3500g

Anh Trọng và anh Châu – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 300g

Anh Trọng gà đỏ nặng 4200g

Anh Châu gà xanh nặng 3900g

Trận Đấu Hủy

Anh Hải Đồng Nai và anh Tuấn – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 130g

Anh Hải ĐN gà đỏ nặng 3800g

Anh Tuấn gà xanh 3670g

Anh Danh Tiền Giang và anh Mỹ Liều – đỏ đá ăn 8 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Danh TG gà đỏ nặng 2370g

Anh Mỹ Liều gà xanh nặng 2270g

Anh Tèo (gà đỏ) và anh Tuấn (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3800g

Anh Tâm và anh Nhí – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Tâm gà đỏ nặng 3500g

Anh Nhí gà xanh nặng 3400g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *