Full Clip Đá Gà Thomo CPC1 Ngày 22/06/2024

Full Clip Đá Gà Thomo CPC1 Ngày 22/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 2900g

AZ888 (gà đỏ) và anh Cọp (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3480g

Anh Sơn (gà đỏ) và anh Tuấn Hóc Môn (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Anh Tân Bến Tre và anh Mỹ Liều – đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Tân BT gà đỏ nặng 3300g

Anh Mỹ Liều gà xanh nặng 3200g

AZ888 (gà đỏ) và anh Ra Campuchia – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3600g

Anh Phụng và anh Móm – đỏ đá ăn 8 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 220g

Anh Phụng gà đỏ nặng 3300g

Anh Móm gà xanh nặng 3080g

Anh Tân Tiền Giang và anh Beo Quận 1 – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Tân Tiền Giang gà đỏ nặng 3900g

Anh Beo Quận 1 gà xanh nặng 3800g

Anh Ton Phú Quốc (gà đỏ) và anh Ra Campuchia – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3400g

AZ888 (gà đỏ) và anh Tuân – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Bị Hủy

Anh Sơn (gà đỏ) và anh Tuấn Hóc Môn – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Anh Cọp (gà đỏ) và anh Ra Campuchia (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Trạng gà: chênh lêch 220g

Gà đỏ nặng 3800g

Gà xanh nặng 3580g

Anh Tửng và anh Mỹ Liều – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 500g

Anh Tửng gà đỏ nặng 3300g

Anh Mỹ Liều gà xanh nặng 2800g

Anh Tửng và anh Mỹ Liều – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 500g

Anh Tửng gà đỏ nặng 3300g

Anh Mỹ Liều gà xanh nặng 2800g

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Bị Hủy

Anh Ra Campuchia và anh Hòa – đỏ đá ăn 8.5 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 150g

Anh Ra CPC gà đỏ nặng 3500g

Anh Hòa gà xanh nặng 3350g

Anh Cường (gà đỏ) và anh Tính Gaking (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Trận Đấu Hủy

Anh Tửng (gà đỏ) và anh Ra Campuchia (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Anh Trực và anh Tính Gaking – đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 80g

Anh Trực gà đỏ nặng 2900g

Anh Tính Gaking gà xanh nặng 2820g

Anh Quẹo và anh Hòa – đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Quẹo gà đỏ nặngg 3000g

Anh Hòa gà xanh nặng 2900g

Anh Quẹo và anh Cường – đỏ đá ăn 8.5 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 150g

Anh Quẹo gà đỏ nặngg 3250g

Anh Cường gà xanh nặng 3100g

AZ888 (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Anh Tân Tiền Giang và anh Thanh – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 230g

Anh Tân TG gà đỏ nặng 2750g

Anh Thanh gà xanh nặng 2520g

AZ888 (gà đỏ) và anh Cường (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2950g

AZ888 (gà đỏ) và anh Cường (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Anh Quẹo và anh Ton Phú Quốc – đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Quẹo gà đỏ nặng 3200g

Anh Ton PQ gà xanh nặng 3100g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *