Phát Lại Đá Gà Trực Tiếp CPC2 Ngày 21/06/2024

Phát Lại Đá Gà Trực Tiếp CPC2 Ngày 21/06/2024

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Hủy

Trận Đấu Hủy

Anh Tuân và anh Ton đá xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 170 gram

Anh Tuân gà đỏ nặng 3400 gram (đá ăn 8.5)

Anh Ton gà xanh nặng 3230 gram

Anh Thọ (gà đỏ) và anh Tý (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Anh Si (gà đỏ) và anh Cường (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Lộc và anh Tuân – đá xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Si gà đỏ nặng 3700g (đá ăn 9)

Anh Cường gà xanh nặng 3600g

Anh Thọ (gà đỏ) và anh Huy (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Anh Lượm và anh Thanh – đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Lượm gà đỏ nặng 3000g

Anh Thanh gà xanh nặng 2900g

Anh Huy (gà đỏ) và anh Thiêm (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3800g

Anh Thọ và anh Tuân – đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch 50g

Anh Thọ gà đỏ nặng 2800g

Anh Tuân gà xanh nặng 2750g

Anh Tý (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh) – đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2940g

Trạng gà: đồng trạng 2660g

Anh Lành (gà đỏ) và anh Bình Sài Gòn – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Anh Tý (gà đỏ) và anh Trí (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Anh Hiếu và anh Cường – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 70g

Anh Hiếu gà đỏ nặng 2940g

Anh Cường gà xanh nặng 2870g

Anh Duy (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạg 3200g

Anh Tý (gà đỏ) và anh Dẹo (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3500g

Anh Tâm và anh Thanh – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Tâm gà đỏ nặng 3300g

Anh Thanh gà xanh nặng 3200g

Anh Đức và anh Mỹ Liều – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Đức gà đỏ nặng 3200g

Anh Mỹ Liều gà xanh nặng 3100g

Anh Bảo Sting và anh Lộc Bến Tre – đỏ đá ăn 8 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Bảo Sting gà đỏ nặng 2500g

Anh Lộc BT gà xanh nặng 2400g

Anh Tí (gà đỏ) và anh Chuột Bình Dương (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3700g

Anh Mỹ Liều và anh Tý – đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trạng gà: chênh lệch 100g

Anh Mỹ Liều gà đỏ nặng 3000g

Anh Tý gà xanh nặng 2900g

Anh Tâm (gà đỏ) và anh Lộc Bến Tre (gà xanh) – đá đồng xổ 50 triệu

Trạng gà: đồng trạng 2740g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *